Selection list of July 2022 cohort is announced View List

Selection list for
Communication Systems Program

Name Application Number
Abhijeet Gahlot 1059903
Abhishek K S 1062531
Abid 1060301
Adarsh M J 1060493
Aditya Kumar 1062580
Akash Ranjan Srivastava 1059919
Amit Anand 1059086
Amudam Harsha Vardhan 1058473
Anantha padmanabhan 1062541
Arif Raza 1057781
Arpit Jain 1062599
Ashish Srivastava 1063049
Atul Singh 1058424
Ayush 1059196
Basavaiah Ravuri 1058226
Bharath Tapasi Shivanand 1058208
Debatosh 1062360
Deepak 1060579
Dhanmeet 1057959
Gollakota Anjani Banukala 1060688
Grishma Kavit Shah 1062589
HARSHIT KUMAR SINGH 1060639
Indranil Datta 1060438
Jasnam Singh 1060622
Jayamohan Govindaraj 1060526
Jayshankar Pandey 1060709
K Indulekshmi 1061866
Madhu G 1059894
Mohammed Aamir Qudsi 1058747
Nagarajan 1058482
Nagendra Babu Achenta 1062003
Paras Shukla 1061945
Pradeep G 1060294
Pramod Kumar Singh 1060710
Prateek V Hegde 1059782
R Harini 1060687
R Prasanna 1062189
Ratnakar Singh 1061203
Rohan S 1060587
Rohit Patnala 1060070
S Raghvendra Rao 1058419
Saikumar Patnala 1060694
Sanjay Shukla 1060285
Saurav Banerjee 1062325
Shadab Ahmad 1058130
Shailesh Vinod Thakur 1058998
Shashwat Bajpai 1059421
Smita Jane 1062161
Sonu Kumar 1061975
Sudipta Das 1061827
Suman Dhara 1061028
Suprojit Mukherjee 1059829
Suryakanta Mangaraj 1059793
Sushmita 1060553