Selection list of Jan 2024 cohort is announced View List

Selection list for
Power Sector Regulation, Economics and Management

Name Application Number
Ackeesh James 1131317
Alhad Vijay Bindu 1130245
Anas Rahman C 1132112
Anupam Tiwari 1129672
Anuradha Y 1128711
Ashish Singh 1131260
Ashish Soni 1130099
Ashutosh Ambey 1125268
Atul Garg 1126303
Balakrishna Kethineni 1120953
Balasubramaniam V 1131349
Dileep Vishwakarma 1131645
Dipankar Layek 1130150
Gaurav 1130802
Harsh Tiwari 1120428
Harwani Sumit Dilipkumar 1119616
K Surya Rao 1120157
Mahesh kumar jaiswal 1130954
Manish Chaturvedi 1131626
Manish kumar 1128645
Meena Mourya 1131605
Mukesh Kumar 1128458
Niraj Kumar 1128538
Pawan Kumar 1127369
Phanindra Nath Gorrela 1129998
Pradip Kumar Mandal 1131634
Priankush Dass 1132086
Priyadarshi Subhashish Mishra 1131372
Pushkar Raj 1130075
Radha krishna 1130960
Rahul Kumar Meena 1131540
Ravindra Kumar Rajput 1124859
Romesh Roy Nigam 1132006
S Harinath 1130001
Salil Jain 1130022
Samrat Upadhyay 1129197
Sanjai Kumar Singh 1131003
Sanjeev Kumar Dwivedi 1131978
Satender 1125344
Sayan Kesh 1130171
Shashank Awasthi 1119574
Sheetal Kumar Kole 1120156
Singh Rishikesh Brahmakumar 1119621
Soujanya Mondal 1124751
Sunil Kumar Bansal 1131692
Sunil Vyas 1130140
Surjeet Chauhan 1125535
Swapnadip Halder 1128344
Syed Sharique Imam 1130269
Tilak Sharma 1129923
Tilekar Prathamesh Satish 1120013
Udayan Dutta 1125262
Vaibhav Jain 1131075
Vijay Shankar Biradar 1130089