Selection list of Jan 2024 cohort is announced View List

Selection list for
Renewable Energy and e-Mobility

Name Application Number
Abhijit Shukla 1130715
Abhinav kumar 1126162
Abubakar Rehmat Khan 1129951
Aditya Prasad Bhagwat 1131524
Aishvarya Dwivedi 1126090
Akash Kumar 1131338
Alexkutty George 1131663
Amitej Rao Neti 1129879
Anand Sharma 1130998
Dharmendra Kumar Sharma 1128348
Dinesh Panigrahi 1131602
Govind S 1126541
Herpreet Singh Sura 1126756
Indra kumar singh 1130191
Indurthy Hitesh 1126389
Jayakrishnan Chonat 1129188
Kamal Selvaraj 1129793
Kavitha N 1129771
Lagan Jeet Beniwal 1128637
Lokesh Vij 1130952
Mahendra Kumar 1128771
Manasvi Sharma 1128810
Manish Narula 1130105
Manoj Kumar 1127196
Miriyala Sai Bhargav 1129259
Moiz Anwar Sabri 1131717
Naveen Kumar Chanamolu 1131228
Niteen Dhondu Lakiphangal 1129679
Nithin Palliyil 1131225
Parivesh Sharma 1131958
Pradeep U 1131709
Ravindra Narayanlalji Kalantri 1129090
Richa Shinde 1127188
Rohit Chitkara 1131653
Sandeep Singh 1126566
Sanjay Kumar Varma 1127145
Saravanan S 1128242
Saurabh Sharma 1127760
Shabbir Ahmed Khan 1130897
Shadab Anwar 1129709
Shefali A Tuljapurkar 1127450
Shiv Sial 1129468
Shivam Tiwari 1127629
Shlok Goswami 1131488
Sumit Kumar 1131783
Vaibhav Singh 1129539
Venkataramani v 1132082
Vinesh Bhatia 1128564